Mezinárodně oceněné fotografické projekty o Máchovi, Andersenovi a Exupérym poprvé společně, 6.9.-8.10.2021

LIBERECJiž v době, kdy jsme končili vernisáž Exupéryho v Galerii kritiků v Praze, v listopadu 2019, jsem měl v plánu udělat průřezovou výstavu celého triptychu a pokusit se poslat ji po vybraných městech České republiky. Soustředil jsem se na nabídku zejména krajským knihovnám, protože téma triptychu je veskrze literární a doufal jsem v kladné přijetí. A co bych to byl za libereckého patriota, kdybych nechtěl začít v Liberci!

Po první schůzce s ředitelkou knihovny, paní Konvalinkovou, bylo zřejmé, že jsem našel spřízněného člověka s otevřeným hledím. Původní plán byl výstavu otevřít v březnu 2021, v měsíci knihy, ale covid byl proti a poslal nás o půl roku dál… Tahle prodleva se netýkala jen výstavy v Liberci, ale také křtu Monografie MÁCHA-ANDERSEN-EXUPÉRY. A tak jsme na konci léta 2021 a obě akce se ocitly v souběhu, viz samostatný blog o Monografii.

FoyerKrajská vědecká knihovna v Liberci je dle mého jednou z nejkrásnějších staveb tohoto druhu. Jedná se o stavbu relativně novou, slavící v tomto roce 20 let od svého otevření. Jejím autorem je mezinárodně uznávaný český architekt Radim Kousal, který pracoval nejen u Karla Hubáčka, ale také s Dirkem Lohanem, Claudem Parentem, nebo u Jeana Nouvela v Paříži. Symbolické položení základního kamene se uskutečnilo 16. prosince 1997 za účasti předsedy Senátu Petra Pitharta, velvyslanců SRN, Izraele, Švýcarska a zemského rabína Karola Efraima Sidona, protože součástí knihovny je také obnovená židovská synagoga, označovaná za stavbu smíření. Slavnostního otevření knihovny se účastnili také prezidenti Václav Havel a Roman Herzog. I s ohledem na toto datum jsme se po dohodě s ředitelkou knihovny rozhodli dedikovat výstavu jako připomínku 20-ti letého výročí otevření Krajské vědecké knihovny v Liberci veřejnosti.

Během příprav se hned na počátku odehrály pro mě dvě zásadní události, které postupně natvarovaly způsob instalace a vlastní vernisáž.

Medvecka web KVKLI bannerTou první byla schůzka s Táňou Medveckou a její souhlas s další (po vernisáží Exupéryho) participací na mých výstavách, tentokrát ale se širším týmem. Scénář představení si vzal na starost uznávaný scénárista, režisér, básník a překladatel, liberecký rodák Tomáš Vondrovic, který společně s Táňou přizval ke spolupráci rovněž dalšího herce, Tomáše Pavelku. Slovo dalo slovo a díky sponzorské účasti firem ABB a ERSTE Premier tak součástí vernisáže bude také divadelní představení, které v režii a podle scénáře Tomáše Vondrovice nastudovali právě Taťjana Medvecká a Tomáš Pavelka.

Tou druhou událostí pak byla schůzka s Radimem Kousalem, se kterým se znám přes dvacet let. Zeptal jsem se ho, zda mi jako autor knihovny může pomoci s návrhem formy instalace. Radim je velký vizionář a tak mu nedalo práci přijít s návrhem, který mi zpočátku připadal hodně ulítnutý, ale do kterého jsem se postupně zamiloval. Slovy Radima – „… to je jasné, uděláme instalaci jako na pařížském Salonu, vždyť ty tvé obrazy mají k impresionismu hodně blízko…“ Jako na Pařížském salonu??? Ano, pověsíme obrazy do toho schodišťového prostoru, do té 20-ti metrové výšky, začni shánět horolezce!

A tak tu jsme, s dvoumetrovými plátny, divadelním představením, dvěma specializovanými přednáškami o Máchovi a Exupérym a hlavou plnou dalších projektů a hlavně nervozní na startu tak trochu jiné vernisáže a výstavy.

Tak mi držte palce a hlavně, příjďte se podívat, tohle opravdu bude stát za to!!!

Výstava v Krajské vědecké knihovně v Liberci se koná pod záštitou Asociace profesionálních fotografů APF a potrvá od 6.9. do 8.10.2021

Salon

OHLASY OSOBNOSTÍ NA OBRAZOVÝ TRIPTYCH

K plejádě invenčních tvůrců, kteří nerezignovali na kouzlo poetiky dlouhých či násobných expozic a záměrném pohybu během nich, patří i současná tvorba Vladimíra Kysely.

MgA. Jan Pohribný, Master QEP, prezident Asociace profesionálních fotografů

Romantismus, lyrický rozměr textů se daří Vladimírovi Kyselovi zakomponovat do obrazů, jejichž snovost je kombinovaná s exaktností reálií, lokalit spojených s příběhy nebo životem spisovatelů a malířů. Jeho fotografie naplňují základní poslání tvorby: probouzet fantazii a inspirovat diváka k vlastní interpretaci fantaskních až pohádkových příběhů.

MgA. Zdeněk Lhoták, Asociace profesionálních fotografů, QEP

Jezero, nebe, skály, moře, poušť, obzor, nekonečno, věčnost, …
Jaro, léto, snad i podzim a určitě zima. Mácha, Andersen, Exupéry.
Touha, odvaha, láska, odpovědnost, pokora, sny ztracené nebo ty dávno zapomenuté a znovuobjevené.
To jsou Vladimírovy fotky. To všechno v nich je.

Mirka Bedřichová, fotografka, absolventka kurzů a společných fotografických cest

Otázka zní, co asi bude následovat po tomto literárním triptychu – vycházíme-li z úsudku, že Kyselovo pojetí literárních předloh odpovídá nejen jeho vlastním sklonům k romantismu, ale i zaujetí pro lyricky koncipovanou abstrakci s inspirací v impresionismu, další autorův triptych bude nejspíše zaměřen na výtvarnou, vizuální předlohu. Její směr se již dnes rýsuje z přípravných studií autora malířské tvorby Williama Turnera

Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro, Ph.D., kurátorka Galerie kritiků

V Liberci, 17.8.2021