Magickou krajinou JMW Turnera – Benátky 2022

3c39a534 884b 4a55 9b16 4038aa502715Benátky sice byly vedeny v rámci projektu o JMW Turnerovi jako doplňkový program k Lake District, ale Turner zde strávil hodně času a k Benátkám se vážou mnohé z jeho známých olejomaleb a krásných akvarelových studií.

První návštěvu uskutečnil v roce 1819, ve věku 44 let, tedy v době, kdy byl již zralým umělcem na vrcholu sil, profesorem perspektivy na Královské Akademii. Má bohaté mecenáše mezi anglickou šlechtou a přízeň krále. Tato návštěva trvala 6 měsíců a po návratu z cesty rozšiřuje svoji rezidenci na Queen Anne Street v Londýně včetně malé galerie. Do Itálie se vrací znovu v letech 1828 a 1840. Na obrazech z Benátek můžete vidět nejen jeho zaujetí světlem, barvami a prostorem benátské laguny, ale také reakci na poněkud dekadentní odkaz tohoto města a jeho porovnání s rozvíjející se průmyslovou zkušeností Británie. 71 Campo Santo VenicePrávě po návštěvě v roce 1840 vytvořil obrazy, které lze také chápat jako meditaci o úpadku města. Jeden z nich, hřbitov Campo Santo na ostrově San Michele, nabízí spojení smrti a rozkladu v kontrastu s bývalou ekonomickou silou Benátek, symbolizovanou celními úřady.

Naší snahou po výjezdu do Lake District bylo pojmout i Benátskou Lagunu jako zdroj pro naši tvorbu v rámci projektu. Tyto dvě oblasti jsou, byť obě opřené o vodní plochu, sobě charakterově i vizuálně velmi vzdálené. V Benátkách si uvědomíte, proč byl Turner schopen do svých obrazu dostat tak obrovský podíl prostoru, průzračnosti vzduchu a obecně živé barevnosti. Ten prostor vás sám nutí obrátit objektiv k nebi a hledat jeho odraz na hladině laguny. Turnerovi Benátky jsou průhledné, zářivé a bohaté na barvy. V jeho dílech a v tom, jak se horizont prolíná s nebem v nepostřehnutelném sledu jemných odstínů, roztříštěných ráznými tahy štětce, je cosi magického.

D32162 10

Ucelenou představu, která díla JMW Turner v Benátkách vytvořil, můžete získat třeba na tomto odkazu:

https://lasottilelineadombra.com/2018/12/03/venezia-opere-william-turner-acquerelli-dipinti-olio/

My jsme se při naší návštěvě Benátek soustředili na místa, kde Turner aktivně maloval, tedy ostrovy laguny, na východ slunce a večerní záběry přes lagunu na San Marco, na ranní focení kanálů při východu slunka. Samozřejmě jsme se nevyhýbali ani centrální části Benátek až po zahrady bienalle, kde vrcholilo letošní Bienalle Arte.

Na rozdíl od Lake District nám přálo počasí, takže bych se nedivil, pokud v porfoliích zúčastněných fotografů najdeme na konci našeho dobrodružství s JMW Turnerem více finálních obrazů z Benátek než z Anglie.

V Liberci 8.11.2022