JMW TURNER, životní příběh

JMW Turner byl vyjímečný člověk a umělec, který žil ve vyjímečné době plné společenských změn a technických objevů. Abychom si to lépe představili, zde je přehled těch nejdůležitějších událostí v běhu jeho života – zvolil jsem si dělení podle jeho věku, přiměřeně našim současným zvyklostem:

Turner selfportrait

Joseph Mallord William Turner 1775-1851

„Předškolní věk“ (do 6 let věku):

Turner se narodil 23.4. 1775 v Londýně. O rok později se narodil také další titán anglické krajinomalby,  John Constable a o pět let později spisovatel Walter Scott. V Americe byla zveřejněna Deklarace nezávislosti.

„Věk základní školy“ (7-15 let):

Od věku 10-11 let se datují první, jím podepsané kresby. Od 13 let pracuje jako kreslíř pro architekty Thomase Hardwicka a Thomase Maltona, a je přijat na zkušební dobu do Královské Akademie. Na konci zkušební doby vystavuje v Královské Akademii první dva akvarely. V tomto období také začíná Francouzská revoluce a George Washigton je zvolen prvním Americkým prezidentem.

„Věk střední školy“ (16-19 let):

Padla Francouzská monarchie, Ludvík XVI. je popraven, z Louvre se stává národní galerie. Začíná válka mezi Anglií a Francií. Turner je přijat do Královské Akademie, navštěvuje kurzy kresby a ve věku 18 let získává Velkou stříbrnou paletu Společnosti pro umění za kresbu krajiny. Zároveň začíná cestovat za svými náměty do jižního Walesu, Sussexu, Kentu a na ostrov Wight.

„Věk vysoké školy“ (20-25 let):
T01585 10

Fishermen at Sea

Ve věku dvaceti let vystavuje v Akademii svůj první velký olej, Fishermen at Sea. Podniká první rozsáhlé cesty po Lake District, Yorkshire, Kentu a Walesu. Ve věku 24 let se stává přidruženým členem Královské Akademie. Jeho matka je umístěna do blázince.

Mezitím Nelson poráží Francouze v bitvě na Nilu a Napoleon je jmenován prvním konzulem Francie. Alessandro Volta vyvíjí první elektrickou baterii.

„Věk zaujímání pevného místa ve společnosti“ (26-40 let):

Během těchto 15-ti let vyhlásí Španělsko válku Anglii a Napoleon je zvolen francouzským císařem. Nelson poráží Francouze u Trafalgaru. Napoleon podniká válečnou výpravu do Ruska, je poražen spojeneckými armádami a poslán do exilu na Elbu. Následně je po návratu poražen u Waterloo a uvězněn na Sv.Heleně. Napoleonský motiv je v této době silný také pro Turnera.

Turner ve věku 26 let získává plné členství v Královské Akademii a poprvé se vydává na cesty do Evropy (Francie a Švýcarsko), tři týdny zůstává v Paříži a studuje malby v Louvru. Narodí se mu první dcera, Evelina a o deset let později také Georgiana. Ve 29 letech mu umírá matka (ve stejném roce je založena britská Společnost malířů akvarelu). Ve věku 32 let je jmenován profesorem perspektivy na Královské Akademii, získává mnohé bohaté mecenáše mezi anglickou šlechtou. V 36 letech také začínají jeho pravidelné cesty a pobyty ve Farnley Hall, kam se vrací až do svého věku 50 let.

V tomto období se rovněž narodí Charles Darwin, Charles Dickens, George Stephenson postaví první parní lokomotivu na světě a John Nash začne s projektem výstavby centrálního Londýna.

„Věk vrcholné tvůrčí zralosti“ (40-60 let):
D36235 10

The Burning of the Houses of Parliament

Turner pokračuje ve svých cestách po Evropě a ve věku 44 let se poprvé vypraví na šesti měsíční cestu do Itálie. Po návratu rozšiřuje svoji rezidenci na Queen Anne Street v Londýně včetně malé galerie. Král Jiří IV. si u něj objednává obraz bitvy u Trafalgaru, vycházejí také první rytiny na téma turnerovských obrazů. Sbližuje se s architektem Johnem Nashem a po padesátce ukončuje svoje přednášky o perspektivě na Akademii. Začíná spolupracovat s Walterem Scottem na ilustracích pro jeho Poemu, je přímým svědkem požáru Parlamentu.

Umírá Napoleon a Řecko vstupuje do války za nezávislost s Tureckem, kterou po deseti letech úspěšně završí. V Anglii je zakázáno otroctví.

V tomto období také Champollion rozluští egyptské hieroglyfy, umírají Jane Austen, John Keats, Ludwig van Beethoven, William Blake a narodí se velký Turnerův obdivovatel John Ruskin. Je založena Národní Galerie v Londýně, vynalezen telegraf a po železnici mezi Stocktonem a Darlingtonem jedou první pasažéři. Do Londýna dorazí cholera a přes Atlantik přepluje první parník.

„Věk odkazu a odcházení“ (60-76 let):

Turner maluje dvě akvarelové série na objednávku svých patronů. Cesty do Evropy jsou i nadále pravidelné, poslední cestu nicméně podniká ve věku 69 let do Švýcarska. Po návratu se stává zastupujícím prezidentem Královské Akademie a pod jménem Admiral Booth začíná žít v Chelsea s Mrs.Booth až do své smrti. Ve věku 75 let vystavuje naposledy čtyři obrazy v Akademii.

V této době umírá také John Constable. Na anglický trůn usedá královna Victorie a bere si za muže prince Alberta. Karel Marx a Friedrich Engel vydávají komunistický manifest a napříč Evropou začínají revoluční doby. Charlotte Bronte vydává Janu Eyrovou a pre-rafaelité zakládají své Bratrstvo.

JMW Turner umírá 19.12. 1851, ve stejném roce otevírá královna Viktorie Světovou výstavu v Crystal Palace.

V Liberci 21.3.2022

Zpracováno s pomocí „The Turner Book“, ISBN 1-85437-572-5