Imaginativní krajinou JMW Turnera – část 2., TATE BRITAIN

DennisJaké jiné počasí by mohlo být pro exkurz do Turnerova díla vhodnější, než bouře Dennis? Tedy počasí, které Turner zobrazoval nejvíc – rozbouřené živly, vzduté moře, dramatická obloha, požáry, laviny…. Upřímně, mohlo to být lepší, ale také to mohlo být mnohem, mnohem horší. Naštěstí pro nás se nepohoda vyřádila zejména na západě a severu britských ostrovů a my jsme se jenom trochu zmáčeli v dešti.

Sobotní dopoledne bylo ve znamení TATE Britain. Počátky galerie se datují do roku 1897. V té době byla pouze na jednom místě s relativně malou sbírkou britského umění. Název galerie i její počátek je odvozen od Henryho Tatea, průmyslníka – majitele cukrovarů, který nabídl svoji sbírku britského umění devatenáctého století v roce 1889 národu a poskytl finance (80 tisíc liber) pro první TATE galerii. Dnes je TATE ve 4 objektech (TATE Britain a TATE Modern v Londýně, TATE Liverpool a TATE St.Ives), ve kterých je shromažděno přes 70 tisíc děl od roku 1500 po současnost z celého světa.

TATETATE Britain je vlastníkem největší kolekce díla JMW Turnera na světě. Turner je zřejmě nejobdivovanějším britským malířem a zcela jistě je po právu nazýván králem akvarelové malby, jejíž vrchol a zlatý věk bývá datován právě do první poloviny 19.století. TATE vlastní kolekci 113 Turnerových obrazů a také více než 30 tisíc (!) kreseb a skic z jeho pozůstalosti, které autor věnoval své zemi. Ty nejsou veřejnosti volně přístupné, občas jejich část galerie vystaví, nebo je možné si domluvit specializovanou prohlídku.

Obrazy jsou rozmístěny v osmi různých výstavních místnostech:

https://www.tate.org.uk/visit/tate-britain/display/turner-collection

TURNER EXHIBITED: AMBITION AND REPUTATION – malby určené pro výstavy, zejména v Královské Akademii

TURNER AS A BRITISH ARTIST – obrazy inspirované anglickou krajinou a dějinami

TRAVELLING LIGHT – obrazy z mnohých Turnerových cest, s úžasnými Benátkami

TURNER AND GOTHIC CATHEDRALS – celoživotní Turnerova inspirace v architektuře

FOUND IN TURNER’S STUDIO: LANDSCAPE AND HISTORY – exkurz do maleb a skic, které Turner během svého života příliš nevystavoval

FOUND IN TURNER’S STUDIO: SEASCAPES  – celoživotní malířova fascinace mořem

FIRE AND WATER

JOHN CONSTABLE: NATURE AND NOSTALGIA

Kompletní sbírka jeho děl v TATE je k nahlédnutí zde:

https://www.tate.org.uk/search?sid=75&type=artwork

https://www.tate.org.uk/search?aid=558&appt=prints_and_drawings&type=artwork

V čase, který jsme měli k dispozici, jsme si prohlédli všechna vystavená díla a speciální pozornost věnovali hlavně detailům zpracování jednotlivých obrazů, tedy tomu, co je jen těžko uchopitelné z knižních publikací nebo z internetových kopií. Turnerovy krajiny jsou plné světla, pohybu, tvarových náznaků, a přestože se z dálky mohou jevit jako rozmazané, ze vzdálenosti 20-30 cm od povrchu plátna jsou textura i tvarosloví malby jasně patrné do nejmenšího detailu. Turner je střízlivý v rozsahu barevnosti a tam, kam pokládá hlavní děj obrazu, nebo kam chce přitáhnout pohled pozorovatele, náhle zvýší kontrast a ostrost scény, přidá hloubku ve stínech i světlech, zvýší saturaci barev.

Obrazy však nejsou všechno, co na návštěvníka TATE čeká. Díky úžasnému obchůdku s knihami, tisky či upomínkovými předměty si může návštěvník galerie odnést také spoustu studijního materiálu. Jako akvarelový amatér jsem neodolal a pořídil paperback „Tate Watercolour Manual – Lessons from the Great Masters“, opřený, kromě jiných autorů, také o tvorbu JMW Turnera. Autoři Tony Smibert a Joyce H.Townsend odhalují různé historické konotace (historické barvy, papíry, štětce) a krok za krokem popisují technologický postup práce velkých mistrů akvarelové malby 18. a 19. století. Akvarelovou malbu samozřejmě nejde fotografií replikovat, ani to není naším cílem, ale je určitě zajímavé se podívat na obrazovou skladbu a postup při kompozici finální scény – a to už je něco, čím se dá inspirovat.

007

Zbytek soboty a neděle jsme pak věnovali poznávání města způsobem „London in One Day“. Sobotní rychlý průlet kolem Tower, Tower Bridge a St.Catharine Docks, návštěva St.Paul´s Cathedral, večeře v Soho a večerní pub, neděle v St. James Garden, Buckingham palace v dešti, kuk na Westminster, oběd v Covent Garden a rychle zpět na Stansted.

Myslím, že teď máme všichni Turnera plnou hlavu. A co nás tedy před cestovatelskou částí projektu ještě čeká? Před odjezdem do Lake District si každý vybere a promyslí nějaké nosné „Turnerovské“ téma, nějaký vodící obraz, se kterým se následně potom v květnu popere. A já doufám, že nám k orientaci ve vlastní tvorbě pomůže i chystaná dubnová turnerovská přednáška.

Ale o tom zase až příště.

17.2.2020, Budyně nad Ohří