Rok Triptychu začal v Karlových Varech

25 VK 220110 KM6 3450

Nový rok, “starý příběh”, tedy s trochou nadsázky. Mám za sebou první vernisáž v tomto na výstavy bohatém roce. Krajská knihovna v Karlových Varech se stala druhou zastávkou triptychu po zářijové výstavě v Liberci.

Dal jsem si za úkol protáhnout Máchu, Andersena a Exupéryho během letošního roku přes Českou republiku. A přestože hlavním tématem je pro mne letos jednoznačně JMW Turner, rok 2022 se dá bez přehánění označit za rok Triptychu. Výstava se po Karlových Varech objeví ještě v Hradci Králové, v Táboře a na závěr roku ve Zlíně – a ve všech třech případech také s divadelním představením skvělých Táni Medvecké a Tomáše Pavelky. Ale popořadě.

Foyer Krajské knihovny v Karlových Varech samozřejmě nedosahuje katedrálních rozměrů knihovny v Liberci. Proto nebylo možné použít stejnou sestavu obrazů – prostě bychom ta dvoumetrová plátna do předsálí knihovny ve Varech nedostali. Na řadu tedy přišly obrazy, které mám doma z původních výstav v Galerii kritiků v Praze. Na rozdíl od výstavy v Liberci proto mohou návštěvníci v Karlových Varech vidět původní obrazy adjustované na dřevěných rámech a foto plátnech. Má to samozřejmě jinačí kouzlo, od mírně extravagantní výstavy v Liberci jsem se vrátil ke standardnímu formátu galerijnímu – a jsem rád, že se i přesto podařilo složit velmi reprezentativní výběr.

Jitka Svobodová, Krajská knihovna Karlovy Vary:

32 VK 220110 KM6 3476„Výstava, která prezentuje velmi sugestivně zpracované fotografie krajiny má velkou hodnotu výtvarnou, ale její význam je umocněný propojením literárních děl Máchy, Andersena a Exupéryho. Ačkoli jejich díla jsou velmi cenná a patří k tomu nejlepšímu z klasické literatury, neprávem se ztrácejí v předimenzované nabídce současného knižního trhu. O to cennější je toto pojetí prezentace, které výtvarným ztvárněním krajiny přitahuje k příběhu samému“.

Výstava evidentně zaujala i na stránkách Facebooku, za což jsem rád, přeci jenom na začátku roku je vše teprve na startu. Už teď se těším na výstavu v Hradci Králové, která je již v přípravách, ale mezitím ještě přijde na řadu editační kurz TK Actions. Za fotky z vernisáže děkuji Václavu Šlaufovi s Mafry a Ondřeji Kalmánovi.

V Liberci, 15.1.2022