Vernisáž výstavy IMAGINATIVNÍ KRAJINOU J.M.W. Turnera

01 VERDěkuji všem, kteří jste mohli být s námi večer 15.12. v Galerii kritiků. I přes velké množství omluvenek těsně před zahájením výstavy, dorazilo odhadem 120-150 lidí!! Úžasné, to překonalo všechna naše očekávání. O vivaldiovský hudební úvod se postaral citlivě houslista pan Václav Pelouch a pak již v podání Hanky Janíčkové zazněla zprostředkovaně úvodní slova paní doktorky Čihákové Noshiro, která s námi ze zdravotních důvodů být nemohla, přestože se na vernisáž velmi těšila:

IMAGINATIVNÍ KRAJINOU J.M.W. Turnera
Do tohoto velkorysého projektu obrazových fotografií na motivy krajinomaleb známého anglického klasika je zapojeno 7 fotografů a jedna malířka pod vedením autora koncepce projektu, Vladimíra Kysely. Výstava je spojena s vydáním a křtem stejnojmenné e-knihy
15 VER… Fotografické obrazy zde vystavené by se daly rozdělit různým způsobem – podle autorů, podle lokalit (Londýn, Lake District, Benátky), podle témat projektu (Krajina záznam, Krajina koláž, abstrakce) či podle použitého materiálu (plátna, fotodesky, malby). Nicméně se jedná o velkou cestu za tématem a příběhem, takže smysl mělo obrazy řadit v instalaci tak, jak k autorům přicházely jednotlivé podněty. U vstupu do galerie jsou umístěna typická témata, jež Turner maloval – moře, jezero, město. Následně na čelní stěně je reflektováno ústřední téma malíře kolem Lake District a přímořské krajiny, dále v zadní části galerie obrazy spojené s Benátkami, částečně i s Alpami. V atriu na malovaných plátnech Jitky Bejdákové lze doložit, že projekt směřoval také za rámec světa fotografie…“

Pro úplnost vybírám také ze svého úvodu, kterým jsem výstavu otevřel:

16 VER

„My samozřejmě nejsme blázni a srovnání s velikým Turnerem nemůže nikdo z nás myslet vážně, ale o to tady vůbec nešlo. Otázka stála, zda lze turnerovskou barevnost, témata a výtvarné prvky ať už fotograficky nebo malířsky přenést do dnešní doby. Co pro dnešního člověka funguje a jak s tím může pracovat s využitím soudobé techniky. Ale hlavně, jsme schopni s našimi dovednostmi realizovat ne úplně jednoduchý projekt?

Jak vlastně takový projekt upéct? Stejně jako předtím u Césara Manrique a příští rok u Joana Miro je potřeba nejdříve dostat Turnera do hlavy. Vydáte se do Anglie, navštívíte jeho sbírky a krajinu, kterou maloval a kde žil, nakoupíte literaturu a studujete a studujete… Přidáte několik krásných bláznů, kteří nelitují času a peněz a hlavně chtějí něco jiného než selfie nebo kalendář. Kromě Lake District přisypete ještě Benátky. Zahustíte to tisíci záběrů, stovkami hodin práce a diskusí a pak vylezete na slunce boží, vydáte knihu a vystavíte vybrané obrazy.

Náš Turner není o individuálním výkonu jednotlivého fotografa či malíře, jakkoliv je to důležité a potřebné. Je o tom, že je možné ve skupině lidí, kteří si vyjdou vstříc, jít do něčeho nového i s rizikem, že to nemusí dopadnout. A společně zažít něco, co by každý sám za sebe zažil jen stěží. Tvorbu příběhu od počáteční myšlenky, přes individuální zápletky až po finální společnou výstavu. A z tohoto pohledu jsem tím, co před sebou vidíte, nadšený a pyšný zároveň. Na kolegy i na sebe. Dovolte mi představit náš tým.

Mirka Bedřichová – náhlédněte s ní do intimní krajiny Lake District bez příkras
Jitka Bejdáková – začalo to bažinou a, zatím, skončilo úchvatným městem na laguně
Hanka Janíčková – to se ráno probudíte na břehu jezera či moře a začnou se dít anglické věci
Lea Luxemburgová – černobílá rebelka, která řekla, že bude až ve druhém vydání naší knihy
Mirka Trusková – važme si toho, co je kolem nás, zázrak ale nemusí trvat věčně
Břeťa Ulrich – turnerovské twisty na počkání
Standa Zela – myslím, že by Turner odložil paletu a začal fotit“

Přišlo mnoho známých, rodinní příslušníci a kamarádi, přiletěla i „holubí letka“ A já jsem si z reakcí návštěvníků znovu uvědomil, jak silná je v nás chuť po nevšedních zážitcích, po romantice, po společné cestě a zážitcích.
A kdo jste nebyli, máte možnost se alespoň takto zprostředkovaně pokochat obrazy, vystavenými v Galerii kritiků.

Výstava potrvá do 15.1. a 12.1. ji doplní komentovaná prohlídka a setkání s autory, včetně pana doktora Hájka, který nás na začátku naší cesty vybavil i teoretickými znalostmi o době malířského romantismu. Na závěr ještě reportáž z vlastní vernisáže – děkuji všem kamarádům, kteří nezištně přispěli svými fotografiemi!

V Liberci 19.12.2022