Příprava vernisáže, zakončování Literárního triptychu MÁCHA-ANDERSEN-EXUPÉRY

Upoutavka 04Dny běží jako blázen a já jsem téměř u konce – tedy jak příprav na vernisáž, tak se silami … Obrazy jsou v tisku, katalog, popisky k obrazům, plakáty, všechno je tak nějak připraveno a já si pořád dokola přehrávám, co jsem asi ještě zapomněl a už začínám pomalu projekt o Exupérym zavírat.

Každý z mých literárních projektů vznikal podobnou formou – snažím se o autorovi zjistit co nejvíc a navštívit místa, kde žil a tvořil. Nechám na sebe místo a jeho dílo působit a poté tvořím obrazy někde na pomezí snové krajiny a abstrakce, vlastně fotím odraz autorova díla v mé mysli.

Upoutavka 01Se Saint-Ex jsem vlastně od gymnázia a je to pro mě hodně osobní téma, “můj spisovatel”. Samozřejmě byl první Malý princ, ale pak jsem našel Citadelu a bylo to jako zjevení – i když se přiznávám, že jsem tenkrát nebyl schopen prokousat se celou knížkou. K Exupérymu jsem se intenzivně vrátil před dvěma roky a po 30 letech zpracoval odraz jeho světa mými výtvarnými prostředky. Asi to tak mělo být, asi jsem nejdřív potřeboval projít vlastní pouští a nalézt moji oázu (jen na okraj, když jsem navštívil knihovnu s cílem půjčit si některá z jeho děl, která nevlastním, zjistil jsem, že už si je nikdo nepůjčuje, a proto jsou ve sklepě …).

Exupéry je pro mne zvláštní směs romantiky, náboženského vytržení, revolty a protestu proti globalizaci a násilí. Během práce na projektu jsem navštívil místa spojená s jeho mládím – Saint Maurice de Remens, Ambérieu, letěl jsem v malém letadle podél jeho poštovní trasy mezi Agadirem a Dakarem, znovu jsem si přečetl celé jeho dílo i nejrůznější biografie. Nalezl jsem člověka velmi rozštěpeného, poetického, bouřlivého, kázajícího, chybujícího, bojujícího, rebelujícího. A přesto tak výrazově konzistentního, o kterém jeden z kritiků jeho díla prohlásil, že vlastně celý život psal, různými formami, jednu knihu.

Mé poděkování teď na konci práce patří všem, kteří mě na cestě literárního triptychu provázeli a byli mi oporou. Během minulých čtyř let jsem potkal nejen mnoho profesionálů ve svém oboru, ale také milých lidí, kteří neváhali přispět svojí odbornou radou nebo mě prostě podrželi, když to zrovna nešlo hladce. Jména těch nejdůležitějších naleznete na zadní straně katalogu, který bude k dispozici v Galerii kritiků.

Upoutavka 03A co tedy ještě zbývá? Přeci počkat do 21.11., 18:00, kdy se s vámi třeba potkám v Paláci Adria, Galerii kritiků a kdy se všichni zaposloucháme do slov kurátorky galerie, paní Vlasty Čihákové Noshiro, a do přednesu úryvků z díla velkého Saint Ex v podání Táni Medvecké.

Tak brzy na shledanou!!

V Liberci, 3.11.2019