„Po modrém blankytu bělavé páry hynou, lehounký větřík s nimi hraje“

 

Projekt vychází z básně Máj, napsané básníkem Karlem Hynkem Máchou. Příběh v ní obsažený se odehrál v sedmdesátých letech 18.století, tedy 60 let předtím, než jej Mácha ve své básni zpracoval. Mácha ve svém díle vytvořil mistrovský popis krajiny, která je plná vodních ploch, ukrytých skal, slunce, měsíce, barev, překypující lásky a žalu.

Kolekce získala 3.místo v Prix de la Photographie Paris, 2016, byla oceněna porotou v Los Angeles (2016 – IPA, International Photography Awards) a v Lucemburku (2016 – Luxembourg Art Prize). Projekt “Máchovské kontemplace” byl publikován rovněž na internetových stránkách prestižního britského časopisu On Landscape a ukázka vyšla knižně ve výroční publikaci “Vision 2016” kurátorského serveru 1X.com.

Projekt byl poprvé vystaven 6.-20.1.2017 v Galerii kritiků v Praze.