Milé kolegyně a kolegové fotografové, přátelé a kamarádi.

Rok se chýlí ke konci, a tak mám pro vás zkušební dotaz a nabídku. V roce 2018 jsem si vyzkoušel a ověřil zájem o grafiku ve fotografii a k mému pozitivnímu překvapení odezva byla milá a větší, než jsem si sám dokázal představit. Na mých 4 workshopech se vystřídalo zhruba 30 zájemců, na výstavy Andersena v Praze, profilové v Berlíně a v Borovanech zavítalo více jak 500 návštěvníků.

A tak jsem si po opatrném průzkumu řekl, že vám nabídnu na rok 2019 chuťovku – něco, čemu se chci věnovat do budoucna dlouhodobě. Kombinaci návštěvy zajímavé destinace, seznámení s výtvarnou tvorbou vybraného umělce z této destinace, to vše povýšené tím, že tuto destinaci důvěrně znám, včetně například gastronomie  

Důvěrně známých destinací mám připravených více, jsem zvědavý, jak moji nabídku přijmete!