Knihy | Příběhy ve fotografii | Krajiny mysli

Monografie

Monografie „MÁCHA – ANDERSEN – EXUPÉRY“ je mojí první autorskou publikací. Kniha obsahuje soubor vybraných klíčových obrazů ze všech tří literárních cyklů, úvahy kurátorky Galerie kritiků paní Vlasty Čiháková Noshiro a Jana Pohribného, prezidenta Asociace Profesionálních fotografů a také komentáře kolegů z oboru fotografie z České republiky i ze zahraničí. Kniha vyšla vlastním nákladem ofsetovým tiskem v Tiskárně Daniel, s přispěním sponzorů Jonathana a Craiga Slassových, v grafické úpravě talentovaného libereckého grafika Ondřeje Musila.

500,- Kč

136 stran, 75 fotografií

ISBN: 978-80-270-8500-2, CZ/EN

FRONT page sharpened

Kniha „SVĚDEK TOUHY, MESIÁŠ SVĚTLA“ je druhou v pořadí, inspirovanou vyjímečnými malíři. Zároveň v ní představuji i souběžnou tvorbu, věnovanou mé dlouholeté zkušenosti s průmyslovým prostředím. Stejně jako projekt o Césaru Manriquem i tento, věnovaný J.M.W. Turnerovi, získal mezinárodní ocenění, kterých si velmi považuji.

Cyklus ART CONTEMPLATIONS – volume #02, released in 2023

169,- Kč

133 stran, 140 fotografií

Formát: pdf, CZ

César Manrique

Kniha „DRZÝ A NAHÝ, V ĎÁBLOVĚ KUCHYNI“ představuje úvodní část cyklu ART CONTEMPLATIONS. Je věnována španělskému malíři, grafikovi a architektovi, Césaru Manrique, nicméně obsahuje také obrazy z cyklu „BÁJNÉ STŘEDOHOŘÍ“.

Je pro mne velmi pozitivním zjištěním pro další práci, že i tyto dva projekty získaly, podobně jako předchozí mé práce na literárním triptychu, mezinárodní ocenění, tentokrát v New Yorku, Londýně a v Sieně.

169,- Kč

90 stran, 130 fotografií

format: pdf, CZ

COVER WEB

e-kniha „Imaginativní krajinou J.M.W. Turnera“  trasuje foto expedici po stopách dalšího z vybraných malířů řady ART CONTEMPLATIONS, věnované reflexi malířství ve fotografii. Foto cesty se zúčastnili Mirka Bedřichová, Jitka Bejdáková, Hanka Janíčková, Mirka Trusková, Břeťa Ulrich a Standa Zela.

Volně ke stažení se svolením autorů fotografií

110 stran, 100 fotografií

format: pdf, CZ

Manrique

e-kniha „Po stopách Césara Manrique – Lanzarote 2021“  trasuje druhou foto expedici po stopách mých projektů v rámci řady ART CONTEMPLATIONS, věnované reflexi malířství ve fotografii. Foto cesty se zúčastnili Mirka Bedřichová, Libor Bedřich, František Černý, Lea Luxemburgová, Patrik Manina, Mirka Trusková a Standa Zela.

Volně ke stažení

120 stran, 115 fotografií

format: pdf, CZ

COVER

e-kniha „Po stopách Césara Manrique – Lanzarote 2019“  trasuje první foto expedici po stopách mých projektů v rámci řady ART CONTEMPLATIONS, věnované reflexi malířství ve fotografii. Foto cesty se zúčastnili Mirka Bedřichová, Jina Nebe, Mirka Trusková a Břeťa Ulrich. 

Volně ke stažení

73 stran, 50 fotografií

format: pdf, CZ

COVER

„Píseň pro rytíře Aklina“ završuje můj Literární triptych (Mácha, Andersen, Exupéry), podobně jako předchozí dva projekty i tento poslední získal mezinárodní ocenění (Moskva, Londýn).

149,- Kč

60 stran, 40 fotografií

format: pdf, CZ

Cover

„Očima Hanse Christiana Andersena“ je pokračování Literárního triptychu (Mácha, Andersen, Exupéry), druhý projekt, který získal mezinárodní ocenění (Moskva, Los Angeles)

129,- Kč

32 stran, 28 fotografií 

format: pdf, CZ

FRONTpage

„Máchovské kontemplace“ jsou úvodní knihou Literárního triptychu (Mácha, Andersen, Exupéry), prvním projektem, který získal mnohá mezinárodní ocenění (Paříž, Los Angeles, Lucemburk)

129,- Kč

37 stran, 26 fotografií

format: pdf, CZ

Lake District ebook

Lake District je jednou z nejvíce fotografovaných oblastí Velké Británie. Jedná se o největší národní park na ostrovech, vyhlášený v roce 1951, ve kterém se mezi malebnými kopci rozkládá kolem šedesáti jezer. Kniha představuje jezerní oblast z pohledu fotografa, včetně krátké úvahy o přípravě na foto expedici. 

99,- Kč

40 stran, 36 fotografií

format: pdf, CZ/EN

KLIKNĚTE SI PRO ODBĚR OBČASNÝCH NOVINEK

Loading