SEMESTR s moderním výtvarným uměním

září – prosinec   |   2024   |   Liberec

Moderní malířství bývá někdy označováno za „arénu diskurzů“, tedy za jakousi laboratoř technik, stylů, výrazů, forem, motivů, zápletek. Podobné tendence lze najít též v moderní poezii či hudbě, s nimiž má experimentující a velmi proměnlivá, pluralitní a hledající moderní malba mnoho společného.

PHDr. Václav Hájek, PHd.

Mám za sebou společnou výstavu, věnovanou projektu o Joanu Miróovi. Tím se pro mne završil druhý Triptych – po spisovatelích nyní o malířských velikánech. Opět to bylo pětileté dobrodružství, ale na rozdíl od spisovatelů, které jsem zpracovával sám, tentokrát po boku kolegů fotografů, kteří se rádi k výtvarným projektům připojili. A stejně jako u spisovatelů jsem si vrchol naplánoval do Liberce! Je pro mne veliká čest, že ke spolupráci přistoupily Krajská vědecká knihovna, Oblastní galerie a výtvarný atelier TUBA.

MG 5652 copySemestr s moderním výtvarným uměním navazuje na výstavu “MÁCHA – ANDERSEN – EXUPÉRY: Kontemplace”, která se realizovala v prostorách KVKLI na podzim 2021. Výstavu jsem tehdy dedikoval jako připomínku 20. výročí otevření Krajské vědecké knihovny v Liberci. Vlastní instalaci výstavy navrhl ateliér SIADESIGN pod vedením Radima Kousala, renomovaného architekta liberecké knihovny. Součástí této výstavy bylo také divadelní představení Odkud přicházíme? Kdo jsme? Kam jdeme?, ve kterém účinkovali dle scénáře Tomáše Vondrovice paní Tatjana Medvecká a pan Tomáš Pavelka. Výstava byla poté prezentována v různém rozsahu také v Hradci Králové*, Karlových Varech, Táboře, Zlíně* a v roce 2023 naposledy v Mladé Boleslavi* (*pozn.: provedeno rovněž divadelní představení).

Čím se inspirovaly umělecké ikony minulého století? A co kdybychom se pokusili tvořit v jejich stopách?

Spolu s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, Oblastní galerií Liberec a výtvarným Atelierem Tuba, vás zvu na ojedinělou společnou akci, která bude probíhat od září do prosince 2024. Jejím cílem je představit moderní výtvarné umění 19. – 20. století a dobu, ve které vznikalo, nejen odbornými přednáškami, ale také prostřednictvím vlastní zkušenosti účastníků:

  • šest netradičních přednášek o výtvarném umění od romantismu až po současnost v podání historika umění a pedagoga UK Praha, PHDr. Václava Hájka, PHd.
  • tři pečlivě vybrané artové filmy v krásných prostorách Oblastní galerie
  • čtyři výtvarné workshopy pod vedením zkušených lektorů Atelieru TUBA
  • společná výstava absolventů v Krajské knihovně na začátku roku 2025

BANNER

Zahájení celého projektu proběhne 12. září v Krajské knihovně v Liberci. Úvod do Semestru obstará vernisáž mé výstavy pod názvem „MANRIQUE – TURNER – MIRÓ“, ve které představím autorský výběr ze svých mezinárodně oceněných projektů, inspirovaných dílem, dobou a životem světově proslulých výtvarníků. 

„Výtvarné umění je pro mne ve všech svých formách zejména o autorském vkladu, o výzvě ke sdílení emoce, myšlenky, o snaze vtáhnout pozorovatele do děje originální neopakovatelnou formou. Díky práci na vystavovaných projektech o Manriquem, Turnerovi či Miróovi jsem si také znovu uvědomil hlubokou provázanost práce moderních malířů s prvky, znaky a motivy jejich dávných předchůdců.“

Moderní umění nás obklopuje ve všech svých formách – architektuře, sochařství, malířství, fotografii, užité grafice, aj..  Žijeme v něm své životy, utváří a ovlivňuje naši estetiku, inspiruje k další tvorbě. Rozdíly mezi výtvarnými formami se stírají, objevují se nové techniky, dochází k mísení. Mnohdy se v těchto proudech obtížně vyznáváme. Co bylo dřív a co potom? A je to celé ještě vůbec umění?

Pro další informace o jednotlivých akcích SEMESTRU sledujte nejen webové stránky organizátorů, ale také můj blog a sociální sítě.

Webové stránky SEMESTRU:

www.vladimirkysela.com/semestr/

Sociální sítě:

www.facebook.com/semestr.s.modernim.vytvarnym.umenim

Ing. Vladimír Kysela, QEP

celková organizace

+420 731 552 542

vladimir.kysela@gmail.com

www.vladimirkysela.com

Krajská vědecká knihovna v Liberci – Bc. Helena Syrovátková

šest přednášek o výtvarném umění

syrovatkova@kvkli.cz

https://www.kvkli.cz/akce

Výtvarný atelier TUBA – Mgr. Kateřina Kopečková

čtyři výtvarné workshopy

kopeckovakaterina@seznam.cz

https://www.ateliertuba.cz/semestr-s-modernim-umenim/

Oblastní galerie Liberec – Mgr. Jana Farská

tři artové filmy

jana.farska@ogl.cz

https://www.ogl.cz/doprovodny-program

SEMESTR programovy letak

Kontaktujte mne v případě Vašeho zájmu