Noční let

LetnaJihZahájení nočních poštovních letů. Omezené prostředky radiopodpory. Masivní síly přírody, let cyklonem do tmy. Riziko obětování lidského života výměnou za zavedení nové služby.

Exupéry na malé zhuštěné ploše rozehrává drama pilota a navigátora, vystavených ničící síle bouře kdesi v Kordilerách. Pokládá vedle sebe jejich bezmoc i naděje až do hořkého konce a neústupnost ředitele poštovní letecké firmy, jeho vnitřní psychologické drama směny lidských životů za nastavení pravidelných nočních linek.

Představuje paradox mužské povahy, která tváří v tvář smrti kolegy jde s tajemným vnitřním úsměvem znovu do stejného rizika – já to dokážu…

Popis pocitů pilota uprostřed bouře, jeho konání, vykreslení obrazu nočního uragánu, křižujících blesků až po krátké vynoření z vířících mraků pod hvězdy před následným finálním pádem do nicoty je úžasně silný čtenářský zážitek. Je z něho zřejmé a patrné, že tyto momenty Exupéry sám jako pilot prožil. Silně, do hloubky, se všemi děsi, výhrami a pády. Je to jako dotyk mistra plátna, tolik emocí, barev, dynamiky…

Exupéry ve svých dílech velmi často hledá cestu ke spokojenosti člověka – leží v bohatství, kráse, klidu nebo v oddanosti, poslušnosti…? Velmi často pak dochází k závěru, že spokojenost, klid a naplnění člověk nachází až když projde útlakem a téměř porobením, v němž si zachová sebeúctu, kterou vnímá i jeho utlačovatel. Proto často ve svých románech popisuje situace, kdy “vládce”, přestože si je vědom krutosti některých svých rozhodnutí, setrvá na vynucování a dodržování pravidel /norem, výměnou za zavedení pořádku činností, které ve svém důsledku prospívají celku ne jednotlivci.

Citát:
Nabíral pozvolna ve spirále výšku v té studni, jež se nad ním otevřela a pod ním opět zavírala. A mraky ztrácely svou temnou bahnitost, jak stoupal stále výš, letěly proti němu jako vlny stále čistší a bělejší. Fabien se vynořil.
Byl zajat v neznámé končině nebe, skryté jako zátoka blažených ostrovů. Bouře pod ním tvořila jiný svět, hluboký tři tisíce metrů, zmítaný nápory vichru, vodními smrštěmi, blesky, ale ke hvězdám obracela křišťálově sněžnou tvář.

24.8.2018, Luhačovice

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *